Kan man spare mye penger på å flytte til utlandet?

Vi nordmenn har en ganske unik posisjon i verden. Blir man født i Norge og får utstedt et norsk statsborgerskap, så har man en gratis inngangsbillett til det som av mange blir omtalt som ”verdens beste velferdssystem”.  Vi har også en sjetteplass på listen over land med høyest bruttonasjonalprodukt fordelt på alle innbyggerne – kun slått av klassiske ”oljeland” som Kuwait, Qatar og Brunei. Kort oppsummert kan vi slå fast at vi egentlig har det ganske bra i Norge. Allikevel er det en del av oss som har funnet ut det å reise utenlands kan gjøre tilværelsen, om mulig, enda bedre.

Denne artikkelen tar for seg utflytting fra et rent økonomisk perspektiv. Vi kommer ikke til å ta høyde for flere soldager per år eller språkvansker, men ønsker å belyse hvordan din lommebok kan bli påvirket av å flytte vekk fra ditt kjære hjemland.

Noen av oss reiser ut som studenter mens andre pakker sakene sine og reiser for godt. Et liberalt regelverk innad i Eurosonen gjør det lett å flytte til forskjellige land i Europa, og ønsker man å flytte enda lengre vekk finner man sikkert en løsning for det også.

Levekostnader versus lønn

En stor del av de nordmennene som velger å bosette seg utenlands vil ha en inntekt tilknyttet statskassen eller et norsk selskap. La meg forklare det litt nærmere. Økt globalisering har ført til at mange norske selskaper satser internasjonalt, noe som skaper et behov for at enkelte ansatte som har vært ansatt i selskapet tidligere vil måtte finne seg i å bli omplassert til andre land. Det eneste de får med seg på veien er et beskjedent flyttelass og lov til å beholde sin gamle lønn.

Hva angår norske studenter og pensjonister som flytter utenlands, så vil disse gruppene motta henholdsvis studiestøtte (lån + stipend) og pensjonspenger gjennom den norske staten – nøyaktig like mye som de ville fått om de hadde holdt til i Norge.

Dette er klare fordeler for nordmenn.  Numbeo samlet i 2015 haugevis av data i en undersøkelse hvor de skulle finne ”verdens dyreste land å bo i ”, og dette ble senere presentert i en artikkel hos Huffington Post. Undersøkelsen var ikke justert for gjennomsnittlig inntekt i hvert land, noe som gjør den svært anvendelig for å slå fast hvilket land som innehar de høyeste levekostnadene. Norge kom på en solid andreplass, kun etterfulgt av Sveits. Hva betyr dette rent praktisk for folk som flytter vekk fra Norge?

Det betyr at uansett hvor vi drar i verden, med unntak av Sveits, så vil vi få mer for pengene enn det vi gjør nå. Dette er naturligvis betinget av at man enten fortsetter å jobbe på norsk kontrakt eller får innvilget tilpasset statsstøtte. Skal man ha et håp om å dra fordel av sitt norske statsborgerskap, så bør man altså sikre seg at man ikke jobber på lokal kontrakt.

Verdien av den norske kronen

Oljeprisene og den norske valutakursen (NOK) har en klar sammenheng. Hvis vi skal prøve å gå utenom en lang forklaring, så kan vi på generelt grunnlag si at jo dårligere det går i oljebransjen, desto dyrere er det for nordmenn å handle i utenlandsk valuta. Det er både fordeler og ulemper med å ha en valuta knyttet sterkt opp mot råvareprisene, men du kommer mest sannsynlig til å kun merke ulempene med det hvis du flytter utenlands.

La oss si at du med en kontraktsfestet lønn på XX,XXX norske kroner flyttet til USA sommeren 2013. På det tidspunktet ville du gitt 5,7 norske kroner for én dollar. I skrivende stund (september 2016) har den prisen gått opp til 8,3 kroner. Tro meg – det er en valutaendring du merker i hverdagen. Ulempen med å knytte den norske kronen opp til landets eksport av olje er nettopp at det kan komme plutselige nedadgående endringer som både rammer de som importerer varer fra utlandet og de nordmennene som bor utenlands.

Bolig, bank og forsikring

Ikke bare blir du nødt til å sette deg inn i nye systemer. Etter all sannsynlighet vil bankene og forsikringsselskapene tilby tjenester ut fra noen lokale betingelser som du ikke kjenner til fra før av. Dette er riktignok et stort emne som vi ikke skal gå alt for dypt inn i, men du blir nok nødt til å erkjenne at du fortsatt bør beholde noen av dine norske banktjenester.

Uavhengig av hvor lenge du planlegger å bo utenlands, bør du åpne en bank i landet du ankommer. Det vil gi ulike økonomiske fordeler som for eksempel gebyrfrie kontantuttak.