Spar penger i aksjefond

Lønner det seg å spare i aksjefond? Dersom du sammenligner denne spareformen med å ha pengene stå på en vanlig bankkonto, er svaret ja. Når styringsrenten er så lav som den har vært de seneste årene, betyr det at bankene gir deg svært lav rente på innskudd. Da er det bedre å spare i fond.

Men hvilket fond?

Dette kan i det turbulente finansmarkedet være vanskelig å si noe om. Noen av de beste fondene de siste årene har bommet. De har erfart at selv de profesjonelle har vansker med å spå og investere rett. Totalt sett er det allikevel et bedre alternativ med så lave renter å investere i et fond.

Hva slags fond finnes på markedet?

I tillegg til aksjefond kan du velge å investere i rentefond eller kombinasjonsfond. Et kombinasjonsfond investerer både i aksjer og verdipapirer. I 2015 ble bortimot femti tusen nye avtaler inngått om sparing i verdipapirfond. Til sammen har nesten 800 000 nordmenn inngått avtale om å bli trukket et fast beløp i måneden for å sette i kombinasjonsfond eller rene aksjefond.

Svak kronekurs – ikke så lønnsomt å investere i utlandet

Når kronekursen er lav, er det tilsvarende dårlig butikk å plassere penger i utenlandske fond. Når kronen senere styrker seg, vil dette føre til lavere avkastning. Ekspertene er imidlertid mer enn noensinne uenige om hva som kommer til å skje i årene fremover. Det er viktig å vurdere risikoevne – og vilje. Din egen tåleterskel med hensyn til å tape noen kroner er en faktor du må ta med i betraktning. Det som er sikkert, er at det i dagens situasjon er minst å hente på å ha alle pengene stående i banken. Det er ingen ting som er mindre sant i dag enn ”sikkert som banken”.

Når skal du investere?

Timingen for å gå inn i markedet er blitt mer uforutsigbart enn noensinne. Det er ikke bare finansmarkedet og pengepolitikken i seg selv som er avgjørende. Ikke minst sosio-politiske forhold gjør seg gjeldende. Enten det er Brexit eller krig og  politisk uro rundt omkring i verden. Endrede forhold på verdensarenaen kan snu opp ned på normale forventninger til markeder der det tidligere var mye mer forutsigbart. Ingen tør si når bunnen er nådd.

Bunn og topp

Om du går inn på bunnen, har du åpenbart de største sjansene for å lykkes med fondsinvesteringene dine. Men nettopp dette er kunsten. Vi har flere ganger sett at flere  amatører slår de profesjonelle når det kommer til de beste og mest treffsikre analysene av markedet.

Tenk langsiktig

Det beste rådet er å spre risikoen. Noe av det mest sikre du kan gjøre i dag, er uansett å gå inn i fondsmarkedet. Å slå markedet, det vil si å treffe den rette timingen, er det nesten bare å glemme slik verdenssituasjonen er. Det sikreste er å gå inn på en fast avtale og vente til tidene bedrer seg. Som regel snur det!

Ulike former for risiko

Som ved alle investeringer er det risiko forbundet med enhver plassering. Valutarisiko er en del av det totale risikobildet. Dette er på den annen side ikke så avgjørende med hensyn til når du bør gå inn i sparing i aksjefond. At vi har fått en svakere krone, har så langt ført til store gevinster for investorer som har satt penger i globale aksjefond. Men dette kan fort snu. I seg selv vil som regel valutasvingninger utjevnes over tid. Andre risikofaktorer som må med i beregningen er blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko, rentebevegelser og forvalterrisiko.

Sammensetting av aksjer

Fordelen med et aksjefond fremfor enkeltaksjer er at et fond settes sammen av aksjer fra ulike selskaper. Dersom hele markedet faller sammen, eller alle aksjer er sammensatt av selskaper fra samme bransje, kan selvsagt kursene falle dramatisk. Men nettopp gjennom å sette sammen en aksjeportefølje som representerer flere bransjer og selskaper, blir risikoen utjevnet.

Tidshorisont

Om du har råd til et langsiktig investeringsperspektiv, vil det normalt vare fra tre til fem år (et langsiktig perspektiv i følge en japansk børsanalytiker er forøvrig 10 minutter når det kommer til ordinære aksjer…). Tidsperspektivet for sparingen er også hva du ønsker å oppnå. Hva sparer du til? Trenger du pengene raskt i tilfelle det skulle oppstå akutte behov? Kan du leve med et langsiktig perspektiv og svingninger med hensyn til verdien på sparepengene?

Spar i aksjefond i stedet for banksparing

Så lenge innskuddsrentene er så lave som de har vært de siste årene, betyr inflasjon og prisstigning at du rett og slett taper penger på å ha dem i banken. Tradisjonell sparing er derfor ikke noe alternativ om du ønsker avkastning på pengene dine.

Hvor stor risiko er du villig til å ta?

Høyest risiko tar du når du sparer i aksjefond. Dermed er også muligheten for gevinst størst. Samtidig er fond mindre risikabelt enn å gamble på enkeltaksjer. Denne spareformen er derfor å foretrekke for de som ikke har kunnskap eller tid til å sette seg inn i enkeltaksjer.

https://e24.no/aksje-nm/aksjeskolen/aksjer-for-nybegynnere-del-4-aksjer-eller-aksjefond/23598287