Om osdc.no

Velkommen til våre nettsider! Dette selskapet eies og drives av de to ildsjelene som opprinnelig grunnla selskapet, Hans og Tore. Etter lang fartstid innen bank og finans tok vi steget ut og startet for oss selv. Nå tilbyr vi vår samlede kompetanse til privatkunder, slik at også småinvestorer kan dra nytte av den kunskapen som normalt er å finne i de større finansinstitusjonene.

Gjennom en analyse av kundens behov, søker vi å finne de beste finansielle løsningene. Hver enkelt person og firma har alltid noe som gjør de unike, og dette må med når man vurderer hvilke grep som passer for den enkelte. Målet er alltid å maksimere inntjening, eller minimere utgiftene, og gjerne hånd-i-hånd.

Alle henvendelser er hjertelig velkomne, enten det dreier seg om nye oppdrag, spørsmål om vår drift, nettsidene, eller generelle tilbakemeldinger. Bruk kontaktskjemaet, så svarer vi så snart vi kan.